İş Sağlığı Güvenliği

 

“Önce Sağlık ve Emniyet Sonra İş’’ temel prensibine dayanan işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimimiz yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerin şartlarını yerine getirmek ve uluslararası OHSAS 18001:2007 İSG yönetim sistemi standartlarına uyumlu bir yapı içerisinde olmak için “Her Zaman Daha İyi Bir Çalışma Ortamı’’ sağlamayı hedeflemektedir.

Hijyen Sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz, İş Güvenliği mevzuatına göre “Tehlikeli İş’’ sınıflandırılmasında yer almaktadır.Bu sebeple,şirketimiz ve çalışanlarımız için İş Sağlığı ve İş Güvenliği öncelikli hedeflerimiz arasındadır.